Zadanie pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Libuszy" współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.26-06-2019 r r.

W dniu 26 czerwca 2019 r. dokonano odbioru inwestycji pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Libuszy", Wykonawcą była firma MINIBROWARY.PL Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa, ul. Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-287-89-03, REGON 101727385.
Całkowity koszt inwestycji brutto to 467 400,00 zł
Całkowity koszt inwestycji netto to 380 000,00 zł

Koszty kwalifikowane: 373 700,00 zł
W tym dofinansowanie wynoszące 70% kosztów kwalifikowanych: 261 590,00 zł

Wkład własny beneficjenta: 205 810,00 zł25-06-2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. dokonano wpisu zakładu pn. "Inkubator przetwórstwa lokalnego w Libuszy" do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tym samym od tego dnia w Inkubatorze można warzyć własne trunki.13-05-2019 r.

W związku z zakończeniem procedury konkurencyjnego wyboru wykonawcy na zadanie pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Libuszy" informujemy, że do terminu zakończenia składania ofert, tj. do dnia 8 maja 2019 r. wpłynęły 2 oferty:

OFERTA NR 1 złożona przez firmę MINIBROWARY.PL Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa, ul. Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-287-89-03, REGON 101727385 oraz OFERTA NR 2 złożona przez firmę TECHNUM Jakub Szydłowski, ul. Osobowicka 153B/9, 51-001 Wrocław, NIP 9141495445, REGON 021770256.

Oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponowano urządzenia fabrycznie nowe z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego udzielając 12 miesięcznej gwarancji. Termin realizacji zamówienia: 27 czerwca 2019 r. Cena: 380 000,00 zł netto (467 400,00 zł brutto)

Oferta nr 2 nie spełnia wszystkich warunków udziały w postępowaniu w związku z tym została odrzucona. Zaproponowano urządzenia nowe z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego udzielając 26 miesięcznej gwarancji. Nie określono jednak terminu realizacji zamówienia oraz nie wyceniono wszystkich składników zamówienia. Dodatkowo niektóre wycenione elementy nie spełniają specyfikacji zapisanej w zapytaniu ofertowym. Cena 556 050,00 zł netto (683 941,50 zł brutto).

W związku z tym w dniu 13 maja 2019 r. dokonano oceny złożony ofert i wybrano wykonawcę (dostawcę): MINIBROWARY.PL Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa, ul. Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-287-89-03, REGON 101727385.08-05-2019 r.

W dniu 6 maja 2019 r. w ramach realizacji operacji pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Libuszy" zawarto Aneks nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy zmieniający nieznacznie zakres rzeczowy zadania.

W ramach inkubatora powstanie linia technologiczna w zakresie linii warzelniczej do produkcji piwa wraz z systemem napełniania oraz systemem butelkowania i kapslowania oraz zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczące obsługi kompletnej linii. Urządzenia zakupywane w ramach operacji to: śrutownik 200 kg/h, waga do słodu do 60 kg, waga do chmielu do 6 kg, warzelnia 5 hl 2 naczyniowa SN (kadź filtracyjna, kocioł warzelnozacierny, armatura połączeniowa zestawu warzelni, podest całego układu warzelniczego), zbiornik wody gorącej 500 l, wytwornica pary elektryczna 40, dwusekcyjny wymiennik ciepła 5 hl, tankofermentator 5 hl BP – 6 szt., agregat chłodniczy 5 kW ze zbiornikiem glikolu, pompa 6 m3, szafa sterująca 5 hl, elementy montażowe, akcesoria laboratoryjne, płuczka ręczna dwugłowicowa, nalewaczka półautomatyczna, kapslownica ręczna stołowa, etykieciarka, stół do pakowania, pasteryzator zanurzeniowy, głowica napełniająca kegi.
Wartość brutto realizacji operacji: 467 400,00 zł
Koszty kwalifikowane: 373 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 261 590,00 zł29-04-2019 r.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłoszono postępowanie na realizację operacji pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Libuszy". Treść pełnego zapytania ofertowego dostępna jest pod linkiem https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal…/…/home.html…

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy i montażu linii technologicznej w zakresie linii warzelniczej do produkcji piwa wraz z systemem napełniania oraz systemem butelkowania i kapslowania oraz przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obsługi kompletnej linii.

Termin realizacji zadania to 27 czerwiec 2019 r.31-12-2018 r.

Miło nam poinformować, że Restauracja i kawiarnia U BECZA wzbogaci swoją ofertę o inkubator przetwórstwa lokalnego. W dniu 31 grudnia 2018 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Małopolskim a firmą DAMIAN KUC na realizację operacji pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Libuszy". Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez utworzenie i udostępnienie podmiotom zewnętrznym jednego inkubatora przetwórstwa lokalnego do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Wartość operacji brutto wynosi 467 065,44 zł przy dofinansowaniu 265 809,00 zł. Co powstanie w ramach inkubatora? Otóż pełna linia technologiczna do produkcji i rozlewu piwa. Inkubator przetwórstwa lokalnego będzie niewielkim zakładem przetwórczym - udostępniony zostanie osobom, fizycznym, rolnikom oraz innym firmom, którzy chcą przetwarzać i sprzedawać wyprodukowane przez siebie piwo, ale sami nie mają do tego odpowiednich warunków czy uprawnień. W jednym czasie będzie można warzyć 6 różnych rodzajów piwa.

 

  

Informację opracował: Damian Kuc